Historia zmian strony "Status prawny"

 1. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2021-05-13 14:07:17 do teraz

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 2. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2020-08-12 07:42:38 do 2021-05-13 14:07:17

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2020-08-12 06:57:11 do 2020-08-12 07:42:38

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 4. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2020-08-11 12:36:28 do 2020-08-12 06:57:11

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Uchwała nr XV/146/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach ". Usunięcie załącznika "Regulamin Organizacyjny ZDiZ ". Dodanie pliku "Statut ZDiZ Uchwala_nr_XX_265_2020.pdf". Zmiana treści.

 5. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2018-11-28 12:14:35 do 2020-08-11 12:36:28

  Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 6. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2018-02-08 13:32:47 do 2018-11-28 12:14:35

  Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

  Zakres zmiany: Zmiana nazwy pliku z "Akt powołania Uchwala nr XV/146/2011" na "Uchwała nr XV/146/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach".

 7. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2018-02-08 13:24:11 do 2018-02-08 13:32:47

  Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Akt powołania Uchwala_nr_XV_146_2011.pdf". Dodanie pliku "Regulamin Organizacyjny ZDiZ.docx". Zmiana nazwy pliku z "Akt powołania Uchwala_nr_XV_146_2011.pdf" na "Akt powołania Uchwala nr XV/146/2011". Zmiana nazwy pliku z "Regulamin Organizacyjny ZDiZ.docx" na "Regulamin Organizacyjny ZDiZ".

 8. Tytuł: Status prawny

  Obowiązywała od 2018-02-08 10:48:44 do 2018-02-08 13:24:11

  Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.