Historia zmian strony "Regulamin organizacyjny"

  1. Tytuł: Regulamin organizacyjny

    Obowiązywała od 2021-05-14 14:42:34 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Regulamin organizacyjny ZDiZ.pdf".