Historia zmian strony "Opłaty"

  1. Tytuł: Opłaty

    Obowiązywała od 2018-11-28 12:40:27 do teraz

    Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "uchwała-Rady-Miejskiej-nr-IX_92_2015-z-dnia-24.06.2015r..pdf". Zmiana nazwy pliku z "uchwała-Rady-Miejskiej-nr-IX_92_2015-z-dnia-24.06.2015r..pdf" na "Uchwała Rady Miejskiej nr IX/92/2015 z dnia 24.06.2015 r.".