Historia zmian strony "Organy i osoby sprawujące funkcje"

 1. Tytuł: Organy i osoby sprawujące funkcje

  Obowiązywała od 2021-04-06 13:19:44 do teraz

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Organy i osoby sprawujące funkcje

  Obowiązywała od 2021-03-15 11:39:03 do 2021-04-06 13:19:44

  Zmianę wprowadził: Małgorzata Barszczewska

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: Organy i osoby sprawujące funkcje

  Obowiązywała od 2018-11-28 15:35:29 do 2021-03-15 11:39:03

  Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 4. Tytuł: Organy i osoby sprawujące funkcje

  Obowiązywała od 2018-11-28 12:59:40 do 2018-11-28 15:35:29

  Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.