Historia zmian strony "Kontrole i wyniki kontroli"

  1. Tytuł: Kontrole i wyniki kontroli

    Obowiązywała od 2018-11-28 15:32:50 do teraz

    Zmianę wprowadził: Michał Nowicki

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Kontrole wyniki kontroli w ZDiZ.pdf".