Dział Utrzymania Lotniska

Do zadań Działu Utrzymania Lotniska w szczególności należy:

 • prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo w ruchu lotniczym oraz sprawną obsługę użytkowników lotniska, zgodnie z właściwymi przepisami, w oparciu o zatwierdzoną instrukcję operacyjną lotniska, w tym operacyjny plan ratownictwa lotniskowego i program ochrony lotniska,
 • utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów lub określonych przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do dokumentacji rejestracyjnej lotniska i rejestru lotnisk cywilnych,
 • udostępnianie użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska oraz w programie ochrony lotniska,
 • uniemożliwianie wykonywania na lotnisku czynności mających wpływ na bezpieczeństwo lotów, jeżeli dalsze ich wykonywanie zagrażałoby temu bezpieczeństwu,
 • zapewnienie organom administracji lotniczej wykonującym czynności służbowe na lotnisku warunków niezbędnych do wykonywania tych czynności,
 • współpraca z zarządzającym lotniskiem,
 • współpraca z Suwalską Szkołą Lotniczą,
 • planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac mających na celu należyte utrzymanie nawierzchni oraz terenów zielonych lotniska,
 • przeprowadzanie wymaganych czynności kontrolnych, niezbędnych do prawidłowego utrzymania lotniska,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby utrzymania lotniska,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i statystycznych dotyczących utrzymania lotniska,
 • prowadzenie spraw bieżących związanych z utrzymaniem lotniska,
 • administrowanie terenem lotniska,
 • administrowanie obiektami/budynkami zlokalizowanymi na terenie lotniska”.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Barszczewska

Data wytworzenia: 2020-07-31

Wprowadzający: Małgorzata Barszczewska

Modyfikujący: Małgorzata Barszczewska

Data modyfikacji: 2020-08-11

Opublikował: Małgorzata Barszczewska

Data publikacji: 2020-07-31

Rejestr zmian