Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach jest możliwa z udziałem tłumacza języka migowego będącego pracownikiem Fundacji Diarice.

Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

  • osobiście – w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, sekretariat - pokój nr 106,
  • pisemnie na adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres – sekretariat@zdiz.suwalki.pl lub b.zackiewicz@zdiz.suwalki.pl
  • telefonicznie na numer – 87 566 78 55, 87 567 57 32 lub 87 565 99 25.

Do zgłoszenia należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
  2. wskazanie terminu i godziny wizyty, działu lub opisu sprawy,
  3. numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.

Koordynator do spraw dostępności w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach zgłasza potrzebę pomocy tłumacza języka migowego do punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Diarice przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach pod numer telefonu: 505-984-459.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: admin

Data wytworzenia: 2021-08-18

Wprowadzający: Beata Zackiewicz

Modyfikujący: Beata Zackiewicz

Data modyfikacji: 2021-08-18

Opublikował: Beata Zackiewicz

Data publikacji: 2021-08-18

Rejestr zmian