Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f).Ustawy dostęp do informacji publicznej. ( j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2058 )

 

 1. Rejestry i archiwa prowadzone w Dziale Organizacyjnym:
  • Rejestr Zarządzeń Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
  • Rejestr umów i porozumień
  • Rejestr skarg i wniosków

  Pozycje dostępne są na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2058 ).

 1. Rejestry prowadzone w Dziale Finansowo-Księgowym:
  • rejestr upomnień
  • rejestr tytułów egzekucyjnych
  • postępowanie egzekucyjne
 1. Ewidencje i rejestry prowadzone przez Dział Inżynierii Ruchu:
  • rejestr decyzji na lokalizację zjazdów
  • rejestr decyzji na dysponowanie gruntem
  • rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  • rejestr uzgodnień
  • rejestr zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów w pasie drogowym

  Pozycje dostępne są na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2058 ).

 1. Rejestry i ewidencje prowadzone w Dziale Dróg i Mostów:
  • rejestr decyzji – zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, reklam, obiektów budowlanych, handlowych i usługowych ewidencja decyzji – zezwoleń na lokalizację reklam
  • ewidencja umów – na zajęcie pasa drogowego, reklam, obiektów budowlanych, handlowych i usługowych (dotyczy dróg wewnętrznych i placów miejskich) ewidencja zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  • rejestr zezwoleń oraz uzgadnianie trasy i określanie warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych przez miasto Suwałki
  • rejestr decyzji – za usuwanie i parkowanie pojazdów
  • ewidencja opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
  • ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

  Pozycje dostępne są na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (( j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2058 ).

 1. Rejestry prowadzone w Dziale Zamówień Publicznych:
  • rejestr zamówień publicznych poniżej 30 000 euro
  • rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro
  • rejestr szkód powstałych na szkodę jednostki
  • rejestr szkód powstałych w wyniku działalności jednostki
  • rejestr pojazdów i urządzeń
  • rejestr umów

  Pozycje dostępne są na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2058 ).

 1. Archiwa po zlikwidowanych zakładach:
  • Miejska Dyrekcja Inwestycji
  • Zakład Usług Komunalnych

  Pozycje dostępne są na zasadach ogólnych zgodnie z Art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2058 ).

Ogólne zasady i tryb udostępniania zgromadzonych danych:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian