Schemat organizacyjny

W skład Zarządu wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne, które stosują symbole:

Dyrektor – „D”
Zastępca Dyrektora – „ZD”
Główny Księgowy – „GK”
Dział Inżynierii Ruchu – „DIR”
Dział Zajęcia Pasa Drogowego i Zamówień Publicznych – „DZP”
Dział Bieżącego Utrzymania – „DBU”
Dział Oczyszczania i Napraw – „DON”
Dział Zieleni Miejskiej – „DZM”
Dział Finansowo-Księgowy – „DFK”
Dział Organizacyjno – Kadrowy – „DOK”
Dział Utrzymania Lotniska - „DUL”
Referat Strefy Płatnego Parkowania - SPP
Radca Prawny – „RP”
Informatyk – „IN”

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Małgorzata Barszczewska

Modyfikujący: Małgorzata Barszczewska

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Małgorzata Barszczewska

Data publikacji: 2018-02-08

Rejestr zmian